دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - اخبار دانشگاه جامع

ورود ارشد به دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

 

 

اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

 

 

پذیرش دانشجو در 600 مرکز جامع علمی کاربردی

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی خبر داد:

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش دانشجو از دیگر کشورها آغاز شده و برای افزایش فعالیت‌ها در حال انعقاد قراردادی نیز با دانشگاه بصره عراق خواهیم بود

 

 

Template Design:Dima Group