جذب ده هزار مدرس جدید در دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور

 

 

 

دکتر امید که در همایش رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور در اردبیل سخن می گفت، افزود: سوابق تحصیلی، تجربیات و داشتن مهارت های لازم علمی و عملی و گذراندن دوره های مفید علمی از معیارهای مهم انتخاب مدرسان جدید است

وی توسعه فعالیت های بین المللی و ایجاد دوره های جدید مورد نیاز جامعه را در دانشگاه جامع علمی و کاربردی مهمترین برنامه این دانشگاه برشمرد و گفت: جذب مدرسان جدید هم در راستای ارتقاء کیفی دانشگاه جامع علمی و کاربردی است.

رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور با اشاره به همکاری پنجاه هزار مدرس با این دانشگاه گفت: این مدرسان هم با معیارهای جدید ارزیابی و پالایش خواهند شد.

دکتر امید تصریح کرد: هم اکنون 450 هزار دانشجو در یک هزار مرکز علمی و کاربردی کشور مشغول تحصیل اند.

در همایش دو روزه رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور، برنامه ها و راهبردهای توسعه کیفی و ارتقاء علمی این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید بررسی و تبیین خواهد شد./