پنجشنبه 28 تير 1397 | Thursday 19 July 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - نشست هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی کشور برگزار شد

نشست هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی کشور برگزار شد

 

 

 با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و مدیران ستادی جمعی از نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل ازدانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید گفت: از آنجا که نگاه دولت توجه به آموزشهای مهارتی است و دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی این امر در کشور می باشد، باید به سمت ماموریت گرایی، مهارت آموزی و تربیت نیروی متخصص ماهر برویم و کیفی سازی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

راه اندازی سامانه جدید آموزشی هم آوا

دکتر امید ضمن تاکید به انسجام بخشی و وحدت رویه داشتن در تمام امور مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: پویا و جامع بودن از اولویتهای دانشگاه است بر این اساس و به منظور افزایش کیفی و ارائه خدمات بهتر به ذینفعان، منطبق با معیارها و استاندارهای روز با همکاری معاونت آموزش و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه جدیدی تحت عنوان " سامانه هم آوا " راه اندازی شد.

همچنین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از روند اساسنامه دار کردن مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در جهت تثبیت جایگاه این مراکز خبر داد.

وی در جمع نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی به راه اندازی مراکز رشد در استانها و خوشه های فناوری تاکید کرد.

رشته های جدید نسبت به نیازهای منطقه شناسایی شود

 دکتر امید گفت: ما باید به دنبال ایجاد و تعریف رشته های جدید باشیم . باید در استانها نیازسنجی صورت گیرد و نسبت به هر منطقه رشته ای جدید تعریف شود. باید از دوره های تک پودمان حمایت کنیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جمع نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی تاکید کرد: همه شما می توانید در سیاستها و تصمیم گیری های دانشگاه مشارکت داشته باشد.

در این نشست نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به پرسش و پاسخ پرداختند و پیشنهاداتی را در جهت رفع  مسائل و برنامه های پیش رو مطرح کردند.

در پایان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با تداوم و برگزاری این نشست ها در جهت تعامل بیشتر و رفع نواقص احتمالی در برنامه های پیش موافقت نمود.

Template Design:Dima Group