دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - معرفی مراکز

لیست آدرس پرتال مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر - تهران

 

ردیف نام مرکز آدرس پرتال مرکز
1 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 www.uast1.ir
2 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد4 www.uastac4.ac.ir
3 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد6 www.uast6.ir
4 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد7 www.univerv7.ir
5 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد10 www.uast10.com
6 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد11 www.uastf11.ac.ir
7 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد12 www.uast12.ir
8 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد11 موسیقی www.elmikarbordivahed11music.com
9 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد13 www.uast13.ir
10 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد14 www.uast14.ac.ir
11 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد15 www.Poodman.com
12 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد18 www.uast18.ir
13 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد20 www.uast20.com
14 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد21 www.uast21.blogfa.com
15 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد23 www.uast23.com
16 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد24 www.uast24.ir
17 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد25 www.uastac25.ac.ir
18 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد26 www.uast26.ac.ir
19 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد29 www.alian29t.ir
20 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد30 www.fh30-uast.ac.ir
21 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد31 www.cauast31.ac.ir
22 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد32 www.uast32.ir
23 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد33 www.uast33.ir
24 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد34 www.uast34.ac.ir
25 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد35 www.fh35-uast.ac.ir
26 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد37 www.fh37-uast.ac.ir
27 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد38 www.uast38.com
28 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد41 www.uast41.org
29 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد43 www.uast43.com
30 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد44 www.fh44-uast.ac.ir
31 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد46 www.uast46.ir
32 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد47 www.uast47.ac.ir
33 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد48 www.uast48.ir
34 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد49 www.no49uast.ir
35 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد54 www.uast54.ir
36  مؤسسۀ پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی www.gofteman-ac.ir
37  مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 55 -
38  مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد56 -
39  مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد17 -
40  مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرگزاری فارس -
41  مرکز آموزش علمی-کاربردی آیت­الله موحدی ساوجی -
42  مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه آموزشی ادیبان پارس -

لیست آدرس پرتال مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ هنر - شهرستان

 

یف نام مرکز آدرس پرتال مرکز
1 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 مازندران(ساری) www.Fh1.ir
2 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد2 مازندران(نوشهر) www.fh2uast.ac.ir
3 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد3 مازندران(محمودآباد) www.uast-vahed3.persianblog.ir
4 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد4 مازندران(بابل) www.babolfh4-uast-ac.ir
5 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد5 مازندران(آمل) www.arture5.ir
6 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 اصفهان www.uastca-esf1.ac.ir
7 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد2 اصفهان www.Pazhoohesh-uast.com
8 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 خراسان رضوی (مشهد) www.farhangohonar1.ir
9 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 یزد www.ufhyazd.ir
10 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحدجوادالائمه یزد www.juast.ir
11 مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانالبرز www.ac-uast.ir
12 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 همدان www.uastfhh.ac.ir
13 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد2 همدان (اسدآباد) www.uast-asadabad.ir
14 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 اردبیل www.uast-ardebeil.blogfa.com
15 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1کرمانشاه www.fhku.ir
16 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 مرکزی (اراک) www.aca-uast.ac.ir
17 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد2 مرکزی (خمین) www.kh-uast.ir
18 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1بندرعباس (بندرلنگه) www.uastL.com
19 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1لرستان(کوهدشت) www.Lorstan.farhang.gov.ir
20 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد 1گیلان

www.gilan.Farhang.gov.ir

21 مرکز آموزش علمی-کاربردیحوزۀ هنری کرمان www.roshdsoureh.ir
22 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 آذربایجان غربی (ارومیه) www.fhag.blogfa.com
23 مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامیاستانهرمزگان- واحد بندرعباس www.farhangehormozgan.ir
24 مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانقزوین www.fhiq.ir
25 مرکز آموزش علمی-کاربردیبنیاد ملی بازی­های رایانه­ای www.nfcg-uast.ac.ir
26 مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان www.uastfhk.blogfa.com
27 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد2خراسان رضوی (مشهد) www.Khrz.farhang.gov.ir
28

مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد خبرنگاران

(3 مشهد)

www.Khrz.farhang.gov.ir
29 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 قم www.qom.farhang.gov.ir
30 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 بوشهر www.boushehr.farhang.gov.ir
31 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 کردستان www.kordestan.farhang.gov.ir
32 مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنرواحد1 سیستان و بلوچستان www.sistanbaloochestan.farhang.gov.ir
33 مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانآذربایجان شرقی(تبریز) www.Ershad-as.ir
34 مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان www.zanjan.farhang.gov.ir
35 مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس www.fars.farhang.gov.ir
36 مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان www.Lorstan.farhang.gov.ir

 

لیست آدرس پرتال مراکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت

 

ردیف نام مرکز آدرس پرتال مرکز
1 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان تهران www.haj38110.persianblog.ir
2 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت آذربایجان شرقی www.tabrizhaj.ir
3 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت مازندران www.hajamoozesh.blog.ir
4 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت خراسان رضوی www.elmihajrazavi.blog.ir
5 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت اصفهان www.edu.hajisf.ir
6 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت یزد www.yazd.haj.ir
7 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت همدان www.hajhamedan.ir
8 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت قم www.qom.haj.ir
9 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت فارس www.fars.haj.ir
10 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت لرستان www.lorestan.haj.ir
11 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت بوشهر www.bushehr.haj.ir
12 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت خوزستان www.khuzestan.haj.ir
13 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت کرمان www.kerman.haj.ie
14 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت آذربایجان غربی www.azgharbi.haj.ir
15 مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت خراسان جنوبی www.sk.haj.ir


لیست آدرس پرتال مراکز آموزش علمی-کاربردی خبر

 

ردیف نام مرکز آدرس پرتال مرکز
1 مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر تهران www.news.ac.ir
2 مرکز آموزش علمی-کاربردیخبر اردبیل www.elmekhabar.ir
3 مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر اهواز www.newsawz.blogfa.com
4 مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر شیراز www.khabaredu.mihanblog.com
5 مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر میبد یزد www.newsedu.ir
6 مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر مشهد -
Template Design:Dima Group