دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - ترکیب هیات امنا

ترکیب هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

مطابق ماده 9 اساسنامه مؤسسه

 

1- جناب آقای دکترسیدعباس صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیأت امنـاء

 

2- جناب آقای دکترمنصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فنـاوری یا نماینده تام ­الاختیار ایشـان

 

3-جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخـت

معاون برنامه­ ریزی و نظارت راهبـردی رییس­ جمهور یا نماینده ایشان

 

4-جناب آقای دکتر محمدحسین امید

رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

 سه شخصیت علمی، فرهنگی با پیشنهاد رییس هیأت امنـاء و تأیید رییس دانشگاه جامع و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنـاوری، به شرح ذیل:

 

5-جناب آقای علی اصغر کار اندیش

معاون توسعه مدیرت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

6-جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری

مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

7- جناب آقای دکتـر یحیـی طالبیان

 

8- جناب آقای دکتـر قادر آشنا

دبیر هیأت امنا و رییس موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی فرهنگ و هنر

 

 

Template Design:Dima Group