دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا

ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای

 مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر


1.جناب آقای دکتر حسین مجتبی زاده 

مشاور عالی ریاست دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

2.جناب آقای دکترغلامرضا خلیل ارجمندی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی3.جناب آقای دکترمحمدجعفر محمدزاده 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

4.سرکار خانم دکتر پروین داداندیش 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

5.جناب آقای دکتر قادر آشنا

ریاست موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

    

 

Template Design:Dima Group